Stationsstraat 1
7101 GH Winterswijk
Tel: 0543-533604
E-mail:

Pensioen verzekering

De pensioenverzekering is een kapitaalverzekering die in de werkgever-werknemer-sfeer gesloten kan worden en u verzekerd van een oudedagspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen. Onder het nabestaandenpensioen kan zowel een partnerpensioen als een wezenpensioen vallen. Op pensioenverzekeringen is nagenoeg altijd de Pensioenwet van toepassing. Deze wet regelt ondermeer dat de pensioengelden buiten de risicosfeer van het bedrijf van uw werkgever moet worden gebracht. Een pensioenverzekering wordt afgesloten wanneer de werkgever een pensioenvoorziening wil treffen voor het personeel en het bedrijf niet is aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds, ondernemingspensioenfonds of beroepspensioenfonds.

pensioen-verzekeringPensioenverzekeringen zijn fiscaal gefaciliteerd. Dit wil zeggen dat de premies niet belast worden bij de werknemer, maar de uitkeringen als u met pensioen gaat wel tot het inkomen wordt gerekend. Een pensioengat kan ontstaan als een werknemer gedurende een aantal jaren geen pensioen opbouwt of bijvoorbeeld van werkgever verandert. Bij wisseling van werkgever bestaat de mogelijkheid tot waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioenkapitaal via uw oude werkgever wordt gestort in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever.

Afhankelijk van de regeling die uw werkgever heeft afgesloten, bestaat er een mogelijkheid om als werknemer bij te sparen. Op uw salaris wordt dan een bedrag aan pensioenpremie ingehouden die in uw pensioenverzekering wordt gestopt. Hiermee kunt u eventuele pensioentekorten dichten.

Een pensioenverzekering kan een gegarandeerd bedrag uitkeren, maar het is ook mogelijk om de ingelegde premies te beleggen in de fondsen van een verzekeraar. Bij de meeste verzekeraars kunt u zelf kiezen welk deel van de premie belegd moet worden. Beleggen kan risico met zich meebrengen, daarom moet u altijd een risicoprofiel invullen. Op basis van dit profiel kunt u een betere keuze maken tussen de aangeboden fondsen van een verzekeraar. Omdat u later voor een deel afhankelijk bent van het opgebouwde pensioenkapitaal is het raadzaam om geen grote risico’s aan te gaan.

Verzekeren brengt altijd kosten met zich mee, dit geldt ook voor pensioenverzekeringen. Laat u dus altijd goed informeren of een pensioenverzekering bij u past en hoe hoog de kosten bedragen.

Direct regelen

 
Hypotheken
Verzekeringen
Regiobank

Onze klanten over ons: