Stationsstraat 1
7101 GH Winterswijk
Tel: 0543-533604
E-mail:
    U bent hier: Home » Advies

Hypotheekadvies

Op basis van uw vraag naar een hypothecaire- dan wel verzekeringsoplossing en de door u verstrekte gegevens onderzoekt uw adviseur van Hypotheek Advies Centrum welke aanbieder en welke producten het beste passen bij uw persoonlijke situatie voor wat betreft voorwaarden en prijs. Het resultaat van zijn bevindingen bespreekt de adviseur van Hypotheek Advies Centrum met u, waarbij hij u tevens adviseert over de verschillen en diverse mogelijkheden.

De adviseur van Hypotheek Advies Centrum hanteert hierbij een vast omlijnd stappenplan dat in de basis neerkomt op de volgende 4 fases:

 

1. Oriëntatiefase

In deze fase wordt uw persoonlijke situatie en uw specifieke wensen in kaart gebracht om als basis te dienen voor het aandragen van de voor u meest ideale oplossing. Hierbij is het van groot belang uw adviseur te voorzien van alle relevante gegevens, zowel financieel als ook de samenstelling van uw huishouding en uw wensen voor de korte en lange termijn.

2. Offertefase

Op basis van wat is vastgesteld in de Oriëntatiefase worden diverse aanbieders (banken en/of verzekeraars) geselecteerd die in de basis het beste aansluiten bij uw wensen. Deze selectie resulteert in één of meerdere aanbiedingen (offertes) die vervolgens worden beoordeeld op voorwaarden en prijs. Uw adviseur bespreekt de meest relevante offertes met u en adviseert u bij het maken van de juiste keuze.

3. Aanvraagfase

Is de keuze gemaakt, dan verzorgt uw adviseur van Hypotheek Advies Centrum de officiële aanvraag bij de gekozen bank of verzekeraar en draagt zorg voor de volledige afhandeling van alle bijkomende formaliteiten.

4. Afrondingsfase

In de afrondende fase regelt uw adviseur van Hypotheek Advies Centrum de controle en toezending van stukken, de financiële afhandeling en in geval van een hypotheek de afspraak bij de notaris voor het passeren van de hypotheekakte. In deze fase is en blijft uw adviseur uw aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen en behartigt hij uw belangen.

Ook na de afrondingsfase kunt u uw adviseur van Hypotheek Advies Centrum beschouwen als uw persoonlijk financieel adviseur. Zeker als het gaat om verzekeringsoplossingen kan er sprake zijn van wijzigingen in uw persoonlijke situatie die aanpassing van de in eerste instantie aangedragen oplossingen wenselijk maakt. Het is hierbij van belang dat u uw adviseur tijdig informeert en vraagt om advies.

In het geval er een beroep moet worden gedaan op de verzekeringsdekking is uw adviseur uw eerste aanspreekpunt. Hij zal u persoonlijk adviseren of en zo ja in welke mate de betreffende verzekering kan worden aangesproken. Vervolgens zal hij contact opnemen met betreffende verzekeraar en uw aanspraak op de verzekering van A tot Z begeleiden. Ook in dergelijke gevallen behartigt uw adviseur uitsluitend uw belangen.

Afhankelijk van wat u met uw adviseur afspreekt, kan er ook in algemene zin actief worden opgetreden door uw adviseur. U kunt hierbij denken aan het regelmatig verstrekken van informatie tot aan het regelmatig bespreken van uw verzekeringsportefeuille en eventuele aanpassingen hierop.

Direct regelen

 
Hypotheken
Verzekeringen
Regiobank

Onze klanten beoordelen ons volgens: