Stationsstraat 1
7101 GH Winterswijk
Tel: 0543-533604
E-mail:

Ongevallenverzekering.

ongevallen-verzekeringBent u al eens van de trap gevallen? Ja, natuurlijk. Een ongeval overkomt dus iedereen. Een ongeval kan ernstige financiële gevolgen voor u en uw gezin hebben. U heeft hulp in de huishouding nodig, aanpassingen aan uw woning zijn noodzakelijk.

De persoonlijke ongevallenverzekering biedt dekking bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Er is dekking voor de op de polis genoemde persoon tijdens bijna alle bezigheden, waar ook ter wereld. Als er sprake is van overlijden of algehele blijvende invaliditeit, dan keert de verzekering het verzekerde bedrag uit. In geval van gedeeltelijke invaliditeit wordt een deel van het verzekerde bedrag uitgekeerd.

De gezinsongevallenverzekering biedt dekking bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Alle gezinsleden zijn verzekerd tijdens bijna alle bezigheden, waar ook ter wereld. Als er sprake is van overlijden of algehele blijvende invaliditeit, dan keert de verzekering het verzekerde bedrag uit. In geval van gedeeltelijke invaliditeit wordt een deel van het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Uitgesloten zijn andere oorzaken dan een ongeval, zoals ziekte of gebrek.

De premie die u betaalt is afhankelijk van het beroep van de verzekerde, de afgesproken uitkeringsbedragen en de gekozen dekkingsvorm.

Direct regelen

 
Hypotheken
Verzekeringen
Regiobank

Onze klanten over ons: