Stationsstraat 1
7101 GH Winterswijk
Tel: 0543-533604
E-mail:

Banksparen.

Als u iedere maand geld overhoudt, dan kunt u dit het beste op een spaarrekening zetten. Bij sparen via een spaarrekening kan onderscheid worden gemaakt tussen direct opneembare spaarvormen en niet-direct opneembare spaarvormen.

Bij een direct opneembare spaarvorm kunt u direct over het gespaarde geld beschikken, zonder dat er sprake is van wachttermijnen of hoge kosten. Bij niet-direct opneembare spaarvormen spreekt u met de bank voorwaarden af waarbinnen u over het gespaarde geld kunt beschikken. Een voorbeeld van een niet-direct opneembare spaarvorm is een deposito. Het gespaarde geld staat dan voor langere tijd vast. In ruil hiervoor krijgt u een hogere rentevergoeding dan bij een direct opneembare spaarvorm.

U kunt bij veel banken terecht voor het openen van een spaarrekening. Banken onderling hanteren echter verschillende rentetarieven. Laat u dan ook goed informeren voordat u een spaarrekening opent.

 

Sparen voor uw hypotheek of pensioen.

Banksparen is een mogelijkheid om via een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening te sparen voor pensioen of hypotheek. Naast een verzekering is het dus ook mogelijk om een bankrekening te openen waarop gespaard kan worden.

Wanneer u spaart voor pensioen worden de bedragen op een speciale geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening gestort. Deze bedragen zijn, binnen de grenzen die de belastingdienst stelt, aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Op het moment dat u over het opgebouwde kapitaal wilt beschikken, kan de bank of beleggingsinstelling u periodiek van een uitkering voorzien. Ook is het alsnog mogelijk om het kapitaal over te dragen aan een verzekeraar die u vervolgens periodiek van een uitkering voorziet. Bij overlijden wordt het tegoed op de spaar- of beleggingsrekening in termijnen uitgekeerd aan de nabestaanden.

Wanneer u spaart voor aflossing van uw hypotheek worden de bedragen op een speciale geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening gestort. Deze bedragen zijn, binnen de grenzen die de belastingdienst stelt, belastingvrij te ontvangen. Op het moment dat u over het opgebouwde kapitaal wilt beschikken, zal de bank of beleggingsinstelling van de uitkering uw hypotheek geheel of gedeeltelijk aflossen.

Verzekeren brengt altijd kosten met zich mee, dit geldt echter in mindere mate voor banksparen. Daarom wordt dit product gezien als een goed alternatief naast verzekeringen.banksparen

Direct regelen

 
Hypotheken
Verzekeringen
Regiobank

Onze klanten over ons: