Stationsstraat 1
7101 GH Winterswijk
Tel: 0543-533604
E-mail:
    U bent hier: Home ยป Disclaimer

Disclaimer.

Hypotheek Advies Centrum doet er alles aan om de informatie op deze site 100% betrouwbaar weer te geven. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie veranderd is of niet meer actueel is. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

 

Daarnaast accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Voor op- of aanmerkingen op deze site, kunt u ons altijd bereiken op info@eddywenneker.nl.

 

Procedure voor het melden van vermeende inbreuken op auteursrechten.

Hypotheek Advies Centrum zal naar behoren reageren op kennisgevingen inzake vermeende inbreuken op auteursrecht, mits deze voldoen aan de eisen zoals vervat in de auteursrechten, zoals hieronder beschreven. Ingeval u auteursrechthebbende bent van een werk en van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door oneigenlijke plaatsing of distributie van uw werk op of via deze Website, kunt u ons een schriftelijke kennisgeving sturen waarin alle onderstaande informatie dient te worden vermeld:

  • (i) een aanhef of onderwerpregel met de tekst schending auteursrecht
  • (ii) een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan het auteursrecht volgens u is geschonden;
  • (iii) de URL van de site en een beschrijving van de plaats op de site waar zich het materiaal bevindt dat volgens u inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk;
  • (iv) uw adres, telefoonummer en e-mailadres;
  • (v) een verklaring van u waarin u ter goeder trouw verklaart dat het vermeende inbreukmakende materiaal is geplaatst zonder toestemming van de auteursrechthebbende of zijn agent of dat de plaatsing van het materiaal in strijd is met de wet.
  • (vi) een verklaring waarin u, op straffe van vervolging wegens meineed, verklaart dat alle informatie in uw kennisgeving juist is, en dat u de auteursrechthebbende bent (of, ingeval u niet de auteursrechthebbende bent, waarin u verklaart dat u bevoegd bent te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeende inbreuk is gemaakt); en
  • (vii) uw electronische of schriftelijke handtekening.

U kunt uw schending auteursrecht uitsluitend per post of e-mail naar de volgende adressen sturen:

Per post:
Hypotheek Advies Centrum
Postbus 3
7100 AA WINTERSWIJK

Per email: info@eddywenneker.nl

Voor verdere vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Hypotheek Advies Centrum op telefoonnummer 0543-533604.

Direct regelen

 
Hypotheken
Verzekeringen
Regiobank

Onze klanten beoordelen ons volgens: