Hypotheekadvies voor de Achterhoek - Hypotheek Advies Centrum Winterswijk - Varsseveld

WINTERSWIJK


Stationsstraat 1
7101 GH Winterswijk

VARSSEVELD


Postbus 3
7100 AA Winterswijk
Telefoon : 0543 - 53 36 04
GSM : 0610 900 738
     
     
E-mail :
Internet : www.eddywenneker.nl
   
meer over RegioBank


Energielabel nodig?

Meer informatie over het energielabel vindt u hier

Voordelen van het WOZ-krediet.

Als huiseigenaar heeft u begin dit jaar bericht gekregen over de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. In de meeste gevallen heeft dit een forse verhoging tot gevolg gehad. Maar u kunt deze gestegen WOZ-waarde ook in uw voordeel gebruiken. lees verder .

 

Hypotheeknieuws.

Nieuwsartikelen Archief 2e helft 2007 (klik op een titel naar keuze)


Rentekorting hypotheek bij buitenlandse aanbieder?
Internationale malaise weinig vat op Nederlandse huizenprijzen
Heeft u als woning-eigenaar een energielabel-verplichting of niet?
Hypotheekrente in de lift door problemen
Fiscus wil geen halal-hypotheek
Huizenbezitters minder negatief over afschaffing hypotheekrenteaftrek
Hoe maakt de adviseur het verschil?
Nederlanders niet slim op hypotheek gebied
Marktpartijen twijfelen aan deskundigheid bondspersoneel
Advies: schaf aftrek hypotheekrente stapsgewijs af
Nibud: Alleen hoogopgeleide 50-plusser interesseert zich voor financiële toekomst
Onderzoek afsluiten hypotheek - De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek
Jongeren vinden hypotheek complex
Opleving aantal nieuwbouwwoningen blijft uit
Energielabel voor huizen
Hypotheekadviseurs zeggen: huizenprijs meer dan 10% te hoog
Rente kan voorlopig omlaag
Huren is voor "dommen"
Hypotheekrente omhoog door kredietcrisis
Goede service beter dan lage prijs bij hypotheek
Starters steeds slechter af op woningmarkt
Bankieren op internet net zo populair als Google
Steun voor starters woningmarkt
Aanscherpen NHG tegen Hypotheekfraude
Nederland is tevreden met eigen huis
Mannen sluiten gemakzuchtig hypotheek af
Gewaarschuwd voor tekort aan starterswoningen
Hypotheekschuld ruim 535 miljard
Aantal Amerikaanse hypotheekverstrekkers loopt terug

 

Terug naar actueel Hypotheeknieuws

Terug naar overzicht archief pagina's

 

 

Rentekorting hypotheek bij buitenlandse aanbieder?


In een markt meer wordt geconcurreerd tussen internationale hypotheekverstrekkers kan de consument € 470,- besparen per € 100.000 aan geleend geld, zo blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. De hypotheekrente kan door meer internationale marktwerking met 0,50 procent dalen aldus de bevindingen van de commissie. 

De Europese Commissie overweegt om de internationale wetgeving op het gebied van financiële diensten aan te passen. Deze plannen moeten toetreding op de Nederlandse markt vergemakkelijken voor buitenlandse hypotheekvertrekkers. De consument zou vervolgens sneller een woning kunnen financieren bij een buitenlandse bank.
Obstakels
Voor het afsluiten van een hypotheek bij een buitenlandse partij is een vestiging van de betreffende bank in Nederland echter essentieel. Alleen al voor heldere communicatie met de klant, wat zeker bij complexe financiële producten als hypotheken van belang is. De gemiddelde Bulgaarse of Franse financieel adviseur is de Nederlandse taal niet machtig, zo is de verwachting. Naast de taal zijn verschillen in regelgeving omtrent taxaties en de maximale leennorm mogelijke struikelblokken. 

Willen de banken zelf wel?
Het is nog maar de vraag in hoeverre banken zelf popelen om actief te worden op buitenlandse markten. Veelal is er minder marktkennis aanwezig over belangrijke zaken als te verwachten prijsfluctuaties van de onderpanden of de toekomstige financiële situatie van de huizenkopers in het specifieke land. Bij de recente hypotheekcrisis in de Verenigde Staten werd het belang van dergelijke factoren op een pijnlijke wijze duidelijk, toen bleek dat veel mensen niet in staat bleken te zijn de gesloten hypotheek af te lossen. Veel banken zijn hierdoor voorzichtiger geworden met het uitlenen van geld.

Er is eerder een trend waarneembaar waarbij banken elkaar overnemen, om op deze manier toch aan internationale schaalvergroting te kunnen doen. In plaats van meer partijen levert dit meer centrale grote spelers op, wat weer niet bevorderlijk is voor de door de Europese Commissie bepleitte marktwerking. 

Ook nu buitenlandse aanbieders actief in Nederland
Ook nu zijn er overigens buitenlandse partijen actief in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn de Bank of Scotland, het Belgische Argenta en het van oorsprong Franse UCB. In sommige gevallen bieden deze partijen interessante rentetarieven, dit is echter niet altijd het geval. Echt lonend wordt het lenen van geld buiten Europa, in bijvoorbeeld Japan, waar de 10 jaarsrente op de kapitaalmarkt nog geen 1,5% op jaarbasis is. Wel loopt de lener in dat geval een valutarisico en lijkt een stoomcursus Japans onvermijdelijk.

- naar boven -

 

Internationale malaise weinig vat op Nederlandse huizenprijzen


Woningbezitters in veel Europese landen zagen in het afgelopen jaar de waarde van hun woning flink dalen. Met name in Spanje belanden de huizenprijzen in een vrije val. De gemiddelde Spaanse woning werd maar liefst 20% minder waard. Maar ook in Italië, België en Duitsland waren prijsdalingen waarneembaar, of was de stijging gematigder dan in het jaar ervoor. De Verengde Staten werden geteisterd door problemen waarbij mensen de maandlasten voor de hypotheek niet meer konden dragen, wat leidde tot gedwongen verkopen en eveneens een daling van de prijzen.

De vraag of de prijzen van koopwoningen onderhavig zijn aan grote waardeschommelingen hangt met name af van een universeel begrip; vraag en aanbod. Wanneer er veel vraag is naar woningen van een bepaald type zal dit een prijsopdrijvend effect hebben, zeker wanneer het aanbod gering is. De problemen op de Spaanse markt worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een explosieve groei aan nieuwbouwwoningen in de afgelopen jaren. Na enkele renteverhogingen en te krappe loonstijgingen blijkt dat veel Spanjaarden een koopwoning niet op kunnen brengen. Veel nieuwbouwwoningen staan leeg en de prijs moet wel naar beneden om nog kopers te kunnen trekken.

Nederlandse situatie
Met name het tekort aan nieuwbouwwoningen in Nederland zorgt ervoor dat grote prijsdalingen van koopwoningen in Nederland vooralsnog niet aan de orde zijn. Sterker nog, de gemiddelde waardestijging van een Nederlandse koopwoning in 2007 wordt geschat op 4,3%.

Voor het komende jaar voorzien kenners een afname van de groei tot zo'n drie procent in 2008. De hoofdreden voor de alsmaar stijgende prijzen is het tekort aan nieuwbouwwoningen. Het is niet waarschijnlijk dat overheidsdoelstelling van 100.000 nieuwbouwwoningen op jaarbasis gerealiseerd wordt.

Grote verschillen per regio
Het zijn met name de randstad en drukke gebieden rondom grote steden waar schaarste van een bepaald woningtype leidt tot prijsstijgingen. Het stijgen van gemeentelijke heffingen en de hypotheekrente draagt er verder toe bij dat kopers op zoek gaan naar een betaalbare woning in een lager tot gemiddelde prijscategorie. De populariteit van woningen in een dergelijke prijscategorie kan weer leiden tot een prijsstijging.
Met name ouderen van dagen hebben een ander woongedrag dan hun voorvaderen. In plaats van het betrekken van een kleinere woning geeft men na de pensioenering steeds vaker de voorkeur aan een appartement. Groter en luxer wonen ligt meer binnen handbereik voor deze groep dan in het verleden. Verwacht wordt dat met name de groep alleenstaanden tot 65 jaar op korte termijn een andere woning gaan zoeken. In 2050 telt Nederland naar verwachting bijna 1 miljoen meer alleenstaanden dan nu. Alhoewel het nog lang niet zo ver is, geeft dit wel aan dat het niet halen van de gestelde nieuwbouwnorm in de toekomst de nodige problemen op kan leveren voor huizenkopers in Nederland.

- naar boven -

 

Heeft u als woning-eigenaar een energielabel-verplichting of niet?


Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning. Het zegt iets over de mate van isolatie van de vloer, de muren, ramen en het dak en hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn.

 

Want hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de energierekening kan uitvallen. Bovendien hebben sommige huizenkopers meer geld over voor een energiezuinige woning. Daarnaast is het comfortabeler en gezonder wonen in een energiezuinige woning. Uiteraard mits u daarbij een goede ventilatie niet uit het oog verliest. Ook levert een energiezuinige woning een positieve bijdrage aan het milieu.

 

Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto’s en witgoed en ziet er vrijwel hetzelfde uit. Het aantal energielabels loopt van A t/m G, A staat voor zeer zuinig (groen) en G staat voor zeer onzuinig (rood).

 

Hypotheek Advies Centrum heeft als eerste in de regio een EPA-tool op de website staan. Hiermee kunt u snel bepalen of u verplicht bent om een energie-label te verzorgen van uw woning / gebouw. In sommige gevallen bestaat er geen verplichting tot een energielabel.

 

Start de test en u kunt via een aantal vragen er achter komen of u verplicht bent om een energie-label te verzorgen van uw woning.

 

Energielabel nodig?

 

Tevens kunt u direct online een aanvraag doen om het energie-label voor uw woning snel aan te vragen!

Meer informatie over het Energielabel en het Energie Prestatie Advies vindt u hier.

- naar boven -

 

Hypotheekrente in de lift door problemen.


In hun strijd tegen de kredietcrisis hebben de Europese (ECB) en de Amerikaanse centrale bank (FED) nieuwe middelen ingezet. Naast het verlagen van de rente in Amerika wordt door de FED geld beschikbaar gesteld dat reguliere banken kunnen lenen om hun financiële reserves weer op peil te brengen. Met name door huiseigenaren die niet in staat  zijn  hun hypotheek af te lossen lopen deze banken het gevaar geld ‘tekort te komen’. Ook de  ECB heeft stappen genomen om Europese commerciële  banken bij te staan. Veel beleggers en economen twijfelen echter over de daadwerkelijke effectiviteit van de maatregelen.

Alleen al in Amerika komt gedurende de maand december $ 40 miljard vrij voor banken en andere geldverstrekkers die door de crisis in de problemen zijn geraakt. Naast dit geldbedrag zijn ook de eisen voor het lenen van  geld door de banken naar beneden bijgesteld. Verder besloot de FED eerder deze week de rente te verlagen met een kwart procent. Dit besluit leidde tot stevige kritiek van partijen die de voorkeur gaven aan een verlaging van een half procent. Wanneer banken namelijk tegen een lagere rente geld kunnen inkopen zal dit ook voor consumenten die geld willen lenen een lagere rente tot gevolg hebben.  Dat zou gunstiger zijn voor de economie. 

Nederlandse hypotheekrente in de lift
Voor Nederlanders die een hypotheek willen sluiten, is het positief dat de banken zelf meer geld kunnen lenen.  Wanneer banken meer geld te besteden hebben vragen ze hier over het algemeen minder rente voor dan wanneer het geld schaarser is. Toch is een stijging van de hypotheekrente te verwachten. Onzeker is namelijk nog wat precies de opgelopen schade is en  hoeveel ‘probleemhypotheken’  in totaal  zijn verstrekt. De enorme bedragen die de centrale banken besteden aan het bezweren van de crisis geven aan dat de problemen niet te onderschatten zijn. Reguliere banken kiezen in deze situatie voor meer zekerheid en de behoefte om de aandacht van de consument te winnen met scherpe rentetarieven neemt af. 

Stemming beurzen slaat om
Ook de aandelenbeurzen reageren vooralsnog weinig positief op de aangekondigde hulp van de centrale banken. De positieve stemming die eerder deze week werd veroorzaakt door plannen van president Bush om gedupeerde huiseigenaren en banken bij te staan, sloeg naarmate de week vorderde volledig om. Veel economen vragen zich af of de huidige renteverlaging en het uitlenen van geld aan banken voldoende is om de problemen het hoofd te bieden en pleiten voor een verdere renteverlaging. Enkele grote internationale banken die aangaven veel kapitaal te hebben uitgeleend aan probleemhypotheken voeden het wantrouwen. De koersen van aandelen vertonen een grillig verloop met grote stijgingen bij goed nieuws  en diepe dalen bij tegenvallende berichten.

- naar boven -

 

Fiscus wil geen halal-hypotheek.


De Belastingsdienst ziet niets in de halal-hypotheek. Een voorstel van een islamitische hypotheekverstrekker uit Leiden is afgewezen. Dat meldt dagblad Trouw vandaag.

Een halal-hypotheek is een hypotheek zonder rente, omdat rente voor moslims verboden is. Daarom had Bilaa-Riba Islamic Finance uit Leiden een andere constructie bedacht. De bank koopt het huis, en verkoopt het voor een hoger bedrag door aan de nieuwe bewoner. Het extra bedrag dat de koper moet ophoesten, heet dan geen rente, maar 'winstopslag'.

De Belastingdienst heeft deze constructie al begin dit jaar afgewezen, schrijft Trouw. Op de reden van afwijzing wil de fiscus niet precies ingaan. Voor de hand ligt een probleem met de renteaftrek. Als de Belastingdienst de winstopslag niet als rente wil zien, dan kunnen moslims hem niet aftrekken van hun inkomen. Zonder aftrek wordt de hypotheek onbetaalbaar. Daarnaast blijkt in de halal-constructie de koper pas eigenaar te zijn van het huis, als hij het hele bedrag heeft terugbetaald aan de bank. Dat kan problemen geven wanneer de hypotheekverstrekker failliet gaat.

Veel pragmatische moslims hebben overigens allang gewone hypotheken met rente. In Groot-Brittannië gaan er echter al miljarden ponden om in het moslim-bankverkeer.

- naar boven -

 

Huizenbezitters minder negatief over afschaffing hypotheekrenteaftrek


Huizenbezitters zijn minder negatief over de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Gedeeltelijke afschaffing, die alleen geldt voor woningen vanaf een bepaalde verkoopprijs, is het populairst. Zo blijkt uit het onlangs gepresenteerde Woonkennis Jaarrapport 2007.

Het percentage woningeigenaren dat tegen afschaffing van de hypotheekrente is, verminderde volgens die cijfers in zes maanden met 10 procent, tot 35 procent. Voor volledige afschaffing is 8 procent van de woningbezitters. Volgens Bouwkennis, uitgever van marktinformatie over bouw- en vastgoedsector, lijkt de toenemende gedetailleerde informatie ervoor te zorgen dat huiseigenaren hun mening wat herzien. De VROM-raad adviseerde eerder onder meer de hypotheekrenteaftrek af te bouwen om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.

Bron: ANP - 22 november 2007

- naar boven -

 

Hoe maakt de adviseur het verschil ?


Een onderzoek van het Nibud naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek.

Hoe en wanneer bepalen mensen de maximale prijs waarvoor zij een woning kunnen kopen? Wat vinden mensen belangrijk bij het afsluiten van een hypotheek? Hoe breed oriënteren zij zich en bij wie? Wat kunnen zij zelf? En bij wie wordt de hypotheek uiteindelijk afgesloten en waarom?


Voor de financieel adviseur kunnen de antwoorden op bovenstaande vragen helpen bij de vormgeving van hun dienstverlening. Wanneer duidelijk is wat de klant wil en waarom hij de financieel adviseur benadert, kan het aanbod hier zo scherp mogelijk op afgestemd worden. Andersom is het voor de klant goed om te weten wat de financieel adviseur precies te bieden heeft. Is het voordelig om direct met een bank zaken te doen of is het beter te kiezen voor een hypotheekwinkel, waar offertes van verschillende banken of geldgevers voorgelegd kunnen worden? En wat verdient een adviseur nu eigenlijk aan de verkoop van een hypotheek? Transparantie op de hypotheekmarkt zal uiteindelijk de positie van zowel de klant als de adviseur kunnen versterken. Het Nibud heeft in opdracht van InFinance en NVA/ VvHN een onderzoek uitgevoerd naar de rol van financieel adviseurs bij het afsluiten van een hypotheek. Dit onderzoek kan inzicht geven in de motieven van de klant bij de keuze van een financieel adviseur en van de af te sluiten hypotheek.


Doel en onderzoeksmethode.
Het doel van dit onderzoek is na te gaan door welke motieven mensen zich laten leiden bij het afsluiten van een hypotheek. De onderzoeksvragen zijn: Wat vinden mensen belangrijk bij het afsluiten van een hypotheek? Door wie laten mensen zich adviseren over een af te sluiten hypotheek en waarom? Volgt men deze adviezen daadwerkelijk op?
Om deze vragen te beantwoorden is een vragenlijst ontwikkeld die is voorgelegd aan een panel van TNS/ Nipo. Deelnemers aan dit panel hebben in de afgelopen 3 jaar een hypotheek afgesloten of gewijzigd. In totaal hebben 655 deelnemers de vragenlijst ingevuld. Deze deelnemers zijn onderverdeeld in 4 groepen: starters, doorstromers, oversluiters, en huur-koop (mensen die hun huurwoning hebben gekocht). Bovendien is de vraag gesteld of de hypotheek is afgesloten naar aanleiding van een verhuizing. Ook is onderscheid gemaakt tussen mensen die voor de eerste maal een hypotheek afsloten en zij die al eerder een hypotheek hadden.


Resultaten
In het onderzoekrapport zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Daar waar relevant zullen bovengenoemde achtergrondkenmerken in de analyse worden meegenomen. Het geheel wordt afgesloten met conclusies.

 

Conclusies.

Bij het afsluiten van een hypotheek speelt de financieel adviseur een belangrijke rol. Dit begint al bij het vaststellen van de prijs waarvoor men een woning kan kopen. Ruim 60 procent laat zich hierin bijstaan door een financieel adviseur. Starters doen dit significant vaker dan doorstromers. Dit is des te belangrijker, aangezien starters bij de aankoop van een woning zoveel mogelijk lenen via een hypotheek, terwijl doorstromers vaker ook eigen middelen inzetten. Meer conclusies vindt u in het volledige rapport van de Nibud: Hoe maakt de adviseur het verschil? (pdf bestand)

- naar boven -

 

Nederlanders niet slim op hypotheek gebied.

Op het gebied van hypotheken heerst nog veel onwetendheid bij consumenten. Dit blijkt uit Life & Living een onderzoek van Trendbox.
Zo weet de meerderheid (61%) van de Nederlanders met een hypotheek niet dat de rente hiervan slechts 30 jaar aftrekbaar is. Bijna 60% van de Nederlanders met een beleggingshypotheek denkt bovendien bij sterke koersdalingen (waarschijnlijk) wel voldoende vermogen op te bouwen voor de aflossing. Terwijl het risico dat dit niet gebeurt niet ondenkbaar is; zelfs bij een lichte koersdaling zullen veel consumenten hun doelvermogen niet halen. Een en ander blijkt uit een onderzoek dat Trendbox heeft uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1400 Nederlanders.


De kennis in Nederland omtrent hypotheken valt tegen. En dat is verbazingwekkend, aangezien ruim de helft van de Nederlanders een hypotheek heeft afgesloten. Daarbij ontbreekt het de consument vaak aan elementaire kennis omtrent dit financiële product. Zo weet bijna een kwart van de consumenten met een hypotheek niet (precies) voor hoeveel jaar hun hypotheekrente nu eigenlijk vast staat.
En een relatief groot aantal Nederlanders met een hypotheek kan niet of nauwelijks aangeven wat hun financiële product nu precies inhoudt. Bij een beleggingshypotheek (toch een product met enige risico's) is dat nog sterker (een kwart) dan bij een spaarhypotheek of levensverzekering (allebei rond 20%).


Gebrekkige voorbereiding
De onwetendheid op hypotheekgebied is schrikbarend. Wellicht dat dit mede wordt veroorzaakt door de gebrekkige voorbereiding die veel consumenten zichzelf gunnen. Om een paar voorbeelden te noemen: het blijkt dat bijna 40% van de Nederlanders hun hypotheek heeft afgesloten na adviesgesprekken met slechts één deskundige. Bijna een kwart heeft zelfs minder dan vier uur de tijd genomen om hun hypotheek uit te zoeken. Terwijl je zou verwachten dat consumenten niet over één nacht ijs gaan als het gaat om dergelijke belangrijke en complexe financiële producten en beslissingen. Maar de praktijk leert anders.
Zo doet een kwart van onze bevolking langer over het uitzoeken van een nieuwe auto dan dat ze gedaan hebben over het aanschaffen van hun hypotheek. En één op de vijf Nederlanders besteedt meer tijd aan het uitzoeken van een vakantie of bankstel dan aan het afsluiten van een hypotheek.


Financieel voordeel
Kennelijk ligt onze prioriteit meer bij het 'leuke' dan bij het 'nuttige'. Terwijl we meer (financieel) voordeel kunnen halen indien we wat meer beslagen ten ijs komen. Zeker als het op hypotheken aankomt. Tweederde van de Nederlanders met een hypotheek blijkt niet te weten hoeveel van de inleg op gaat aan kosten. En 17% geeft aan niet te weten of voor de aflossing van de hypotheek geld wordt weggezet. Daarnaast blijft zo'n 30% met een aflossingsvrij gedeelte binnen de hypotheek het antwoord geheel of gedeeltelijk schuldig op de vraag om welk gedeelte dit dan precies gaat. En ten slotte weet slechts een derde van de consumenten met een hypotheek wat deze hen oplevert na tien jaar premie betalen. Terwijl het verschil tussen een optimale en een minder optimale hypotheekkeuze in geld uitgedrukt wel eens meer dan een paar vakanties kan schelen.


Vooruitdenken
Een hypotheek sluit je in principe af voor langere tijd. Maar de weg naar de eindstreep is lang en vol valkuilen. En dat realiseert niet iedereen zich. Zo weet een derde van de respondenten niet wat er zal gebeuren met de hypotheek wanneer ze die vroegtijdig beëindigen of wanneer ze werkloos worden.
In het verlengde hiervan is een derde zich onbewust van het risico van het niet terugkrijgen van de inleg wanneer de hypotheek tussentijds wordt beëindigd. En wat gebeurt er met uw hypotheek bij een eventuele scheiding of bij overlijden? Respectievelijk 46% en 19% heeft geen antwoord op deze, belangrijke, vragen. En maar liefst 71% van degenen met een aflossingsvrij gedeelte binnen de hypotheek rekent erop, dat de overwaarde aan het einde van de rit hoog genoeg is, zodat een (deels) aflossingsvrije hypotheek geen probleem is.
Het is wel duidelijk dat de kennis in Nederland omtrent een belangrijk en alom aanwezig financieel product als hypotheken onder de maat is. Men bereidt zich onvoldoende voor, wordt wellicht minder deskundig voorgelicht (zoals laatst in de media bleek) en baseert zich vaak meer op gevoel en hoop dan op feiten.

Bron: APS

- naar boven -

 

Marktpartijen twijfelen aan deskundigheid bondspersoneel.

Consumentenbond weg kwijt met hypotheekadvies!

Banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs en andere partijen in de financiële wereld honen de adviezen van de Consumentenbond om beleggingshypotheken in de wachtkamer te zetten volledig weg. Volgens de consumentenorganisatie zouden kopers van een huis voorlopig een aflossingsvrije hypotheek moeten sluiten en de hypotheek volgend jaar omzetten naar een beleggingshypotheek bij een bank. De bond wil hiermee vooruit lopen op een wet inzake banksparen waarvan nog niet zeker is dat die door het parlement wordt goedgekeurd.

Niet eerder vroegen zoveel marktpartijen zich af of de Consumentenbond wel voldoende deskundigheid in huis heeft om de consument op het terrein van hypotheken te adviseren. Zelfs banken, die een voordeel hebben bij de teneur van de adviezen, hebben de uitspraken van de Consumentenbond als bijzonder prematuur beschouwd. Zij menen dat de oproep onnodig veel onzekerheid zaait onder huizenkopers.

Beleggingshypotheek
De meeste hypotheken in Nederland worden aan het eind van de rit afgelost middels een beleggings- of spaarverzekering. Omdat hypotheken meestal voor een periode van dertig jaar lopen, geeft de beleggingsverzekering in vrijwel alle gevallen het hoogste rendement. Nog nooit heeft in de afgelopen 190 jaar een periode van dertig jaar sparen een hoger rendement opgeleverd dan dertig jaar beleggen. Dit ondanks de aandelencrashes van 1929, 1987 en die van het begin van deze eeuw.

Fiscale voordelen
Een beleggingspolis die aan een hypotheek gekoppeld is, heeft daarnaast het voordeel dat de uitkering voor een zeer groot deel belastingvrij is. Gaat het om twee volwassenen die gezamenlijk een huis bezitten dan geldt een belastingvrije uitkering van € 286.000,-. Banken hebben die vrijstelling nog niet maar de regering is bezig om ook aan het beleggen van aflossingen voor een huis bij de bank fiscale voordelen te verbinden.

Belachelijk advies
De Consumentenbond loopt echter al ver vooruit op die wetswijziging en adviseert klanten nu om een beleggingshypotheek voortaan bij een bank te sluiten. De bond gaat er daarbij gemakshalve en zonder enige controlemogelijkheid vanuit dat een bank minder kosten zal rekenen dan een verzekeraar. Dat is echter zeer de vraag nu de verzekeraars na de ‘woekerpolisaffaire’ hun kosten hebben aangepast.

Banken, die toch gecharmeerd zouden moeten zijn van een dergelijk advies, houden de boot af. De Rabobank twijfelt er zelfs aan of een beleggingshypotheek bij een bank straks wel gunstiger zal zijn dan bij een verzekeraar. Bovendien heeft nog geen enkele bank in Nederland zo’n beleggingshypotheek nieuwe stijl al op de plank liggen. Het advies van de Consumentenbond wordt daarom zowel door voor- als tegenstanders van banksparen als belachelijk ervaren.

Deskundigheidseisen
De Consumentenbond lijkt ongevraagd zeer discutabele adviezen over de markt uit te strooien. Of de bond gerechtigd is om over hypotheken te adviseren, is de vraag. Om over hypotheken te mogen adviseren, moeten marktpartijen tegenwoordig aan zeer zware deskundigheidseisen voldoen. Bovendien hebben adviseurs een zorgplicht gedurende de looptijd van een hypotheek en worden zij ook achteraf door de Autoriteit Financiële Markten – AFM - afgerekend op foutieve adviezen. De huidige onafhankelijke hypotheekadviseurs hebben tegenwoordig een officiële erkenning en voldoen aan de deskundigheidseisen die de AFM controleert.  De hypotheekadviseurs laten geen spaan heel van de voorstellen van de bond. Volgens hen worden kopers van huizen onnodig onder druk gezet, zijn de adviezen technisch onhaalbaar en wellicht zelfs in strijd met de wet.

Dat de Consumentenbond namens de consument wil opkomen voor een degelijk hypotheekadvies is overigens wel begrijpelijk. De bond springt in het gat dat de Vereniging Eigen Huis - VEH - heeft laten vallen nu de VEH zelf hypotheken verkoopt. Gezien haar commerciële belangen bij de verkoop van hypotheken worden de uitspraken van de VEH op dit gebied door de hypotheekadviseurs niet meer als onafhankelijk ervaren.

- naar boven -

 

Advies: schaf aftrek hypotheekrente stapsgewijs af

De Vrom-raad adviseert vandaag de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait in de komende twintig à dertig jaar af te schaffen. De overdrachtsbelasting kan in zes jaar in stapjes worden afgeschaft en ook de huurmarkt moet geleidelijk aan vrijer.
Met dit advies hoopt de raad de vastgelopen woningmarkt in Nederland weer vlot te trekken. De Vrom-raad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de Tweede Kamer en het kabinet adviseert over wonen, ruimte en milieu.

 

Stilte doorbroken
De raad doorbreekt met zijn voorstellen de stilte die de zittende regering aan ambtelijk en bestuurlijk Den Haag rond het thema hypotheekrenteaftrek sinds begin dit jaar heeft opgelegd.
De Vrom-raad signaleert dat het vierde kabinet-Balkenende geen voorstellen doet om het woonbeleid aan te pakken. Daarom heeft de raad 'zijn eigen verantwoordelijkheid genomen', zegt Henry Meijdam, voorzitter van de Vrom-raad, in een toelichting.


Dilemma
Of er wel of niet over mag worden gesproken in politiek Den Haag doet er voor Meijdam niet toe. 'Dat is vervelend voor de minister, want het zet haar voor een dilemma. Maar de trein gaat gewoon door.' In het regeerakkoord van februari staat dat er geen wijzigingen worden aangebracht in de fiscale behandeling van de eigen woning. Ook worden die voorbereid noch onderzocht
voor de periode daarna.


Drama
Daarmee worden volgens de raad 'de fundamentele oorzaken van de onevenwichtige markt intact gelaten. Dat leidt tot een maatschappelijk drama', zegt Meijdam. De woningmarkt functioneert niet, zorgt voor grote maatschappelijke problemen en dat
wordt alleen nog maar erger, aldus de raad in het advies met de titel 'Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans'.
'De nieuwbouwproductie stagneert, terwijl er voor de verschillende doelgroepen een woningtekort is en er voor de komende 25 jaar nog eens meer dan 1 miljoen nieuwe woningen nodig zijn.' De voorgestelde ingrepen zijn volgens de Vrom-raad 'urgent'.


Tot twintig jaar
De raad adviseert voor de ingrepen tien à twintig jaar uit te trekken, zodat de koopmarkt deze maatregelen zonder al te grote schokken kan verteren. Onderzoek van onder meer het Centraal Planbureau wijst uit dat in bijna alle bestudeerde varianten wel sprake is van verminderde prijsstijging, maar niet van nominale prijsdalingen.
Afgelopen week noemde voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad het bizar dat het kabinet een 'denkverbod' heeft afgekondigd over de woningmarkt. Meijdam hoopt het debat over de woningmarkt met zijn advies vaart te geven om een volgend kabinet een basis te bieden voor een nieuw woonbeleid.
Bron: Het Financieele Dagblad – 17 oktober 2007 

- naar boven -

 

 

Nibud: Alleen hoogopgeleide 50-plusser interesseert zich voor financiële toekomst. (08-10-2007)

De meeste Nederlanders zijn niet bezig met hun financiële toekomst. Een uitzondering daarop zijn de hoogopgeleide 50-plussers met een inkomen hoger dan 3000 euro netto per maand. Dat blijkt uit het Nibud-onderzoek Goed geregeld, over geldzaken nu en later. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft onderzocht hoe mensen hun geldzaken voor de lange termijn hebben geregeld. Weten mensen wat voor soort pensioen ze hebben? Hoeveel geld hebben ze achter de hand voor onvoorziene omstandigheden? En wordt er bewust gespaard voor later?

Financiële planning
Mensen ontwikkelen meer interesse voor hun financiële planning naarmate hun pensioen nadert. Toch vindt het Nibud dat mensen er in het algemeen nauwelijks mee bezig zijn. Een kwart van de dertigers zegt goed financieel voorbereid te zijn op het pensioen. Onder vijftigers denkt slechts de helft goed voorbereid te zijn. 30% van die groep weet niet of ze voldoende pensioen heeft opgebouwd. Onder de dertigers ligt dit percentage nog hoger: 45%. Ook weet 30% van de Nederlanders niet of ze een pensioen hebben op basis van eindloon, middelloon of een ander systeem. De mensen die bewust met hun financiële toekomst bezig zijn, zijn vooral de hoger opgeleide vijftig plussers met een inkomen vanaf 3000 euro netto per maand. Zij hebben hun geldzaken goed geregeld en ondernemen sneller actie als er iets verandert in hun persoonlijke situatie.

Sparen voor later?
Bewust geld opzij zetten voor een speciaal financieel doel op de lange termijn, zoals de eigen woning afbetalen, eerder stoppen met werken of een vermogen nalaten aan de kinderen, wordt nauwelijks gedaan. Wel wordt er geld apart gezet zonder concreet doel. 70% van de Nederlanders spaart gemiddeld 300 euro per maand. Hoe meer ze verdienen, des te meer ze ook sparen. Bijna 40% van de mensen die minder dan modaal verdienen (1700 euro netto per maand) geeft aan niet regelmatig te kunnen sparen.

Eigen vermogen
Naast het maandelijks sparen kunnen mensen ook op een andere manier geld achter de hand hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van overwaarde in de eigen woning, een tweede woning, of in spaar- of levensverzekeringen en beleggingen. Uit het onderzoek Goed geregeld, over geldzaken nu en later blijkt dat een kwart van de eigenwoningbezitters zegt tussen de 200.000 en 500.000 euro aan vermogen te bezitten. Van de mensen die huren zegt 30 % een vermogen van maximaal 5000 euro te hebben.

Financiële toekomst lage inkomens somber
Het Nibud maakt zich vooral zorgen om mensen die minder dan modaal verdienen. Zij zijn erg weinig met hun financiële toekomst bezig. Mensen met een laag inkomen hebben vaak geen vermogen en geen mogelijkheid om te sparen. Ook van de spaarloonregeling wordt door lagere inkomens veel minder gebruik gemaakt dan door de hogere inkomens. De spaarloonregeling is, ook voor lage inkomens, een aantrekkelijke manier om geld apart te zetten voor later.

Tegenvallers opvangen
Het Nibud vindt het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van hun financiële situatie op lange termijn, zoals na pensionering. Maar ook dat ze weten wat er gebeurt met hun inkomen na een scheiding of bij arbeidsongeschiktheid. Mensen moeten weten wat dat voor hun portemonnee betekent, zodat ze tijdig actie kunnen ondernemen. Als mensen pas na hun vijftigste beginnen na te denken over hun pensioen, kunnen ze voor onaangename verrassingen komen te staan. Uit eerder onderzoek van het Nibud kwam al naar voren dat bijna de helft van de 65-plussers achteraf bekeken, zich financieel gezien beter had willen voorbereiden op het pensioen.

Interesse opwekken
Geld voor later blijkt minder interessant dan geld dat je direct kunt uitgeven. Dit maakt het erg moeilijk om mensen bewust te laten nadenken over hun financiële toekomst. Het onderzoek Goed geregeld, over geldzaken nu en later is voor het Nibud aanleiding om hier meer aandacht aan te gaan besteden. Het Nibud gaat met andere organisaties, zoals Stichting Pensioenkijker onderzoeken hoe de financiële planning meer op de agenda kan komen. Een goed initiatief is de tentoonstelling Geld voor Later van het Geldmuseum in Utrecht, die maandag 15 oktober wordt geopend door minister Donner van Sociale Zaken. De tentoonstelling laat de bezoeker ontdekken dat hij zelf het heft in handen heeft ten aanzien van nu en de toekomst. Hij wordt zich bewust dat een pensioen niet iets is dat iemand overkomt, maar dat hij er zelf steeds bij was.

Achtergronden bij het onderzoek
Het Nibud-onderzoek Goed geregeld, geldzaken nu en later is uitgevoerd door middel van een digitale vragenlijst. Met een oproep in gratis ochtendkrant Spits en MSN is aandacht gevraagd voor het onderzoek. De vragenlijst heeft zomer 2006 online gestaan op www.nibud.nl. In totaal zijn de antwoorden van 3172 respondenten geanalyseerd. De respondenten zijn herwogen naar type huishouden, leeftijd en opleidingsniveau zodat het onderzoek een representatieve weergave van de Nederlandse bevolking geeft.

Het totale rapport kunt u hier downloaden (PDF)  

- naar boven -

 

Onderzoek afsluiten hypotheek - De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek.

Het Nibud deed in opdracht van InFinance en NVA/VvHN onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek. De resultaten van dit onderzoek zijn op 28 september 2007 gepresenteerd op het hypotheekcongres Hypovak. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlander veel vertrouwen heeft in de financieel adviseur: in de meeste gevallen worden zijn of haar adviezen volledig opgevolgd en bijna de helft van de respondenten geeft aan het niet belangrijk te vinden om te weten wat een adviseur aan hun hypotheek verdient. Het Nibud pleit ervoor dat financieel adviseurs de verantwoordelijkheid die zij hebben, onderkennen en nemen.

Veel vertrouwen in financieel adviseur
Om een hypotheek af te sluiten kunnen mensen zich tot verschillende instanties wenden, zoals de bank, de assurantie-tussenpersoon, de hypotheekwinkel of de makelaar. De meeste mensen sluiten hun hypotheek af via een adviseur van een bank, veelal omdat dit de bank is waar zij vaker zaken mee doen en waar zij vertrouwen in hebben. Ook de assurantie-tussenpersoon wordt vaak benaderd omdat mensen deze al kennen en er vertrouwen in hebben. De hypotheekwinkel wordt vooral ingeschakeld omdat deze de totale hypotheekmarkt kan overzien.
Mensen met een lagere (beroeps)opleiding en/ of een lager inkomen hebben het meest vertrouwen in de financieel adviseur. Zij volgen de adviezen ook vaker volledig op.

Uitgavenpatronen betrekken bij hypotheekadvies
Het Nibud pleit er nadrukkelijk voor dat adviseurs hun verantwoordelijkheid onderkennen en ook daadwerkelijk nemen. In onze visie zullen mensen die volledig vertrouwen op de hypotheekadviseur er van op aan moeten kunnen dat deze hen beschermt tegen te hoge risico’s. Dit kan de adviseur onder meer doen door gegevens over het uitgavenpatroon van cliënten te betrekken in hun advies. Het Nibud biedt zelf producten aan die financieel adviseurs hierbij kunnen helpen, de Rekenprogramma's. Maar het Nibud is ook blij te zien dat softwareleveranciers voor de financiële sector vaker uitgavenmodules opnemen in hun producten.

Meer informatie over de Nibud Rekenprogramma's

Risico's in de gaten houden
Positief is, dat mensen ook zelf eventuele risico’s goed in de gaten houden. Wanneer gevraagd wordt naar de belangrijkste aspecten bij het afsluiten van een hypotheek, antwoordt slechts vier procent van de respondenten “het hoogst mogelijke bedrag kunnen lenen”. Meer dan 60 procent geeft aan als eerste te kijken naar de laagste rente c.q. de laagste maandlasten. Ook “weten waar ik aan toe ben” en “dat ik het minste risico loop” worden vaak genoemd. Blijkbaar kiezen mensen voor een evenwichtig uitgavenpatroon, waarbij zij weten waar zij de komende 10 tot 30 jaar aan toe zijn en is het verkrijgen van een zo hoog mogelijk hypotheekbedrag van minder belang. De gedachte dat mensen er vooral naar streven om een zo duur mogelijk woning te kunnen kopen, wordt dus niet door de onderzoeksresultaten ondersteund.

Weinig kritische houding naar adviseurs
Ten slotte is met het oog op een transparantere hypotheekmarkt de vraag gesteld of men het belangrijk vindt om te weten wat een adviseur aan een hypotheek verdient. Bijna de helft van de mensen vindt dit niet relevant. Slechts twaalf procent van de respondenten geeft aan de hypotheek niet af te sluiten zonder te weten wat de adviseur daar aan over houdt. Dit zijn vooral de meer mondige personen met een hoger (hbo of wo) opleidingsniveau. Mensen met het laagste opleidingsniveau stellen zich ook hierin het minst kritisch op. Voor slechts vijf procent is dit aspect doorslaggevend. Echter, hoe mensen daadwerkelijk zullen reageren, wanneer het straks verplicht wordt om de kosten die aan het afsluiten van hypotheek zijn verbonden zichtbaar te maken, is vooralsnog een open vraag.
Download hier het totale onderzoeksrapport (PDF)

- naar boven -

 

Jongeren vinden hypotheek complex

Bijna eenderde van de jongeren vindt hypotheken complex en zegt hypotheekproducten vaak niet te begrijpen. Tweederde zegt behoefte te hebben aan advies in de oriëntatiefase. In de afsluitfase is de behoefte aan advies zelfs 75%. De helft raadpleegt daadwerkelijk een hypotheekadviseur.

Een en ander blijkt uit een onderzoek van Intomart GFK in opdracht van financiële dienstverlener RVS. Uit het onderzoek onder 619 jonge huizenkopers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar bleek dat een aanzienlijk deel samen met de partner full time moet blijven werken om de hoge woonlasten te kunnen dragen. Jonge huizenkopers wachten zelfs met het krijgen van kinderen tot ze een eigen huis hebben of stellen kinderen uit vanwege de hoge woonlasten.

 

Ondanks de hoge woonlasten zijn de meeste jongeren onbezorgd over hun financiële toekomst. De aflossing van hypotheekschuld of een waardevermindering van hun huis baart hen evenmin zorgen.

 

Sparen voor de uitzet is nog steeds populair. Bijna de helft van de ondervraagden is al voor de koop van het eerste huis aan het sparen voor de inrichting.

Jonge huizenkopers zijn blij met hun huidige woning, tweederde geeft zelfs aan nu in hun droomhuis te wonen. De redenen om een huis te kopen zijn het opbouwen van eigen vermogen en de wens om zich te settelen op een bepaalde plek.

- naar boven -

 

Opleving aantal nieuwbouwwoningen blijft uit.

Kopen blijft voordeliger dan huren


De onrust op de hypotheekmarkt, met name aangewakkerd door de onrustige situatie in Amerika op hypotheekgebied, zorgt zeer waarschijnlijk voor een stijging van de hypotheekrente en daarmee tot een daling van de woningprijzen. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) zou deze daling voor 2008 op 4,4% kunnen uitkomen. Of deze daling reëel is, valt te bezien. Immers: het aantal verkopen neemt tot dusver nog niet af en het aantal nieuw te bouwen woningen blijft, zoals door menigeen reeds gespeculeerd, achter bij de geraamde planning voor 2008.

Al jarenlang is het kopen van een huis voordeliger dan huren. Mensen die in 1995 een huis kochten hebben deze woning 100% in waarde zien stijgen. Huurders die op hetzelfde moment een huis huurden, zagen hun jaarlijkse woonlasten toenemen met 1% bovenop de inflatie. Hierbij kunnen de huidige huurders nog van geluk spreken want nieuwe huurders komen niet aan de bak voor een nieuwe woning en zijn overgeleverd aan de particuliere huurinstanties. Alle signalen staan op groen voor kopen, zo lijkt het. 
De problemen voor huurders blijven onverminderd bestaan. Een tekenend voorbeeld hiervan is dat startende studenten zich tegenwoordig reeds aan het begin van hun studie in meerdere grote steden laten inschrijven voor een woning om zo ná hun studie een kleine kans te hebben op een huurwoning in één van deze steden. De jaarlijkse inschrijfkosten in al deze steden nemen zij daarbij op de koop toe. Overige huurders dienen zich te melden bij particuliere organisaties als Direct Wonen of Rotsvast. Deze huurders weten zeker dat zij teveel betalen voor hun woning en daarbij geen cent meepakken van de waardevermeerdering van de desbetreffende woning. De winst van Direct Wonen stijgt elk jaar verder.

Hoewel het CPB  een daling van de woningprijzen heeft berekend, blijkt op hetzelfde moment dat tijdens de eerste helft van dit jaar slechts 37.000 nieuwe woningen zijn gebouwd. Hiermee wordt het meermaals door de overheid beloofde aantal van 80.000  tot 100.000 nieuw op te leveren woningen, zeker niet gehaald. Hoe kleiner het aantal nieuwbouwwoningen, hoe minder mensen in staat zijn om door te stromen. De vraag naar het huidige woningaanbod zal dus toenemen en veroorzaakt een opwaartse stuwing op de woningprijzen.

Het hebben van een eigen woning is de afgelopen tien jaar een prima investering gebleken De prijzen bevinden zich momenteel echter op een buitensporig hoog niveau; het hoogste niveau van Europa zelfs! Door de matige doorstroom blijft de vraag naar woningen echter onverminderd hoog. Slechts als de hypotheekrente zeer sterk zal stijgen, kan er een rigoureuze omslag op de woningmarkt plaatsvinden. Eerst zal echter nog duidelijk moeten worden of de huidige onrust bij de banken van tijdelijke aard is of dat banken structurele veranderingen doorvoeren in hun toekomstige beleid.
- naar boven -

 

Energielabel voor huizen


Een energielabel voor huizen en gebouwen. Vanaf 2008 krijgen woningen verplicht een energielabel, waardoor bewoners en gebruikers vooraf inzicht krijgen in het energieverbruik. Het label is vergelijkbaar met energielabels voor wasmachines of koelkasten. Met het energielabel op huizen krijgen de bewoners een indruk wat hun maandelijkse energiekosten zullen zijn. Van een label A woning zijn deze woonlasten lager dan van een vergelijkbare woning met label D. Zo kan het zijn dat hoewel de huur van een woning met label A hoger is dan de huur van een label D woning, de bewoner maandelijks wel minder woonlasten heeft vanwege het lagere energieverbruik.

Energielabelverkenner
Omdat het woninglabel gevolgen heeft voor de portemonee van consumenten heeft het Nibud samen met SenterNovem, agentschap van ministerie van Economische Zaken, het energielabel verwerkt in het Persoonlijk Budgetadvies. De consument kan invullen welk label zijn woning heeft, en de energiekosten zullen daarop aangepast worden. Als nog niet bekend is welk label de woning heeft, kan via de energielabelverkenner onderzocht worden onder welk label de woning waarschijnlijk zal vallen.

Energieverkenner
Daarnaast is het via het Persoonlijk Budgetadvies mogelijk te berekenen wat het de consument financieel gezien oplevert als hij zijn woning energiezuiniger maakt. Daarvoor heeft SenterNovem de energieverkenner ontwikkeld, die het Nibud in het persoonlijk budgetadvies heeft verwerkt.
De energieverkenner bestaat uit twee tools.
- De EnergieMaatregel Verkenner:
Hiermee wordt op basis van de maatregelen die de consument zou willen nemen, uitgerekend wat dat kost én wat vervolgens de maandelijkse, toekomstige energiekosten zullen worden.
- De EnergieLabel Verkenner:
Hiermee wordt uitgelegd wat de consument zou kunnen doen om van een label E woning, een label A woning te krijgen. Inzichtelijk wordt gemaakt wat de investeringen kosten, maar ook wat de toekomstige energiekosten zullen worden.

Adviseer uw huurders en klanten over het label
Als hypotheekadviseur, woningbouwconsulent, of woonadviseur heeft u een belangrijke rol bij het geven van advies over welke woning het beste bij een klanten past. Ook het label op de woning gaat bij dat advies vanaf 2008 een belangrijke rol spelen. U kunt uw klanten informeren over de ruimte op de begroting die een energiemaatregel uiteindelijk kan opleveren.
In de energieverkenners wordt namelijk uitgerekend wat de investeringkosten per maand zijn van een bepaalde maatregel en wat de opbrengsten per maand aan lagere energielasten. Tegen elkaar afgezet leidt dit meestal tot lagere woonlasten in totaal.

Een handige uitbreiding van het Persoonlijk Budgetadvies voor de financieel adviseur die meer wil weten over de hoogte van de woonlasten van zijn klanten en daarvoor extra inzicht nodig heeft.

Persoonlijk Budgetadvies
Klik op bovenstaande link als u het programma wilt starten en wilt zien op welke manier de energielabelverkenner werkt (op de eerste pagina) of de energiemaatregelverkenner (op de laatste pagina).
- naar boven -

 

Hypotheekadviseurs zeggen: huizenprijs meer dan 10% te hoog (30 augustus 2007 - door: Eddy Schekman)


Ruim driekwart van de hypotheekadviseurs is van mening dat de huizenprijs meer dan 5% te hoog is. Iets meer dan helft van de hypotheekadviseurs vindt zelfs dat de prijs meer dan 10% te hoog is. Dat blijkt uit een onderzoek dat het magazine CASH heeft gehouden onder 100 tussenpersonen.


Uit hetzelfde onderzoek, dat volgende week in het septembernummer van CASH wordt gepubliceerd, blijkt dat bijna de helft van de adviseurs denkt dat het in de toekomst moeilijker zal worden om een hypotheek af te sluiten.

 

Daarentegen hebben de adviseurs nog geen last van de crisis op dit moment. De consument vraagt evenveel hypotheken aan als voor de crisis en deze neemt ook nog geen afwachtende houding aan over het nemen van een hypotheek. Het afsluiten van een hypotheek zorgt ook niet voor problemen.

- naar boven -


 

Rente kan voorlopig omlaag. (30 augustus 2007 - door: Eddy Schekman)


In principe draait alles om de rente. Het bepaalt de waarde van uw huis, maar ook het moment dat u aandelen gaan kopen. Het probleem is alleen dat momenteel de economische groei afzwakt, de bedrijven nauwelijks nog in de kosten kunnen snijden en er een crisis is in de financiële sector. Het is herfst op de financiële markten en het zal waarschijnlijk nog wel een keer gaan stormen.


In ieder geval hebben de centrale banken snel ingegrepen door geld in de economie te pompen. Dat geeft lucht, vooral voor de banken die kredieten hebben verstrekt. Om dat betaalbaar te houden is de rente gedaald.
Het is niet de eerste keer dat we dat zien. Ook na de overbekende dotcom-crisis hebben de centrale banken ingegrepen en de economie gestimuleerd door de rente te verlagen, waardoor deze in Nederland is gedaald van 5,8% in 2000 naar bijna 3,1% in 2005. Daarna is de rente weer gestegen tot 4,7% en vervolgens weer gedaald naar 4,3%.
De ontwikkeling van de rente is vooral in procenten uitgedrukt interessant en in sommige gevallen zorgwekkend. Een stijging van de rente van 3,1% tot 4,7% is een sprong van meer dan 50%. Je moet er toch niet aan denken dat in een periode dat je salaris met 10% omhoog is gegaan je hypotheekrente zo sterk is gestegen.


Eigenlijk hoeft er niet zo veel te gebeuren om iedereen die in de moeilijkheden is gekomen te helpen: een forse daling van de rente. Dure hypotheken kunnen dan worden overgesloten (kost wel iets) en de woonlasten van de probleem veroorzakende te vroeg afgesloten hypotheken zullen dan verzwelgen. Een forse daling van de rente is dan zowel een sociale als een economische daad.


En laten we eerlijk zijn. Met de forse rentedaling in de periode 2000 / 2005 zijn de centrale banken net wat te ver gegaan om de economische motor draaiende te houden; om een recessie te voorkomen. Hun verkeerde beleid mag nu niet worden afgewenteld op de mensen die met veel pijn en moeite en met veel rekenwerk enkele jaren geleden een huis hebben kunnen kopen.

- naar boven -


 

Huren is voor "dommen". (28 augustus 2007)


Kopers van een eigen woning zijn veel beter af, een huis kopen blijft voordeliger dan huren. Dit stelt Loek de Groot, universitair hoofddocent bij de Utrecht School of Economics. Hij concludeert op basis van zijn onderzoek dat huren voor de 'dommen' is.

 

Groot concludeert dat huizenbezitters veel gemakkelijker vermogen kunnen opbouwen dan huurders. Huiseigenaren kunnen de kosten van vermogen aftrekken terwijl de vermogensgroei slechts wordt belast met een laag percentage van de Woz-waarde, namelijk een eigen woningforfait van 0,6 procent. Daar kunnen huurders niet tegenop sparen. Zij krijgen namelijk te maken met de vermogensrendementsheffing via box 3.

- naar boven -


 

Hypotheekrente omhoog door kredietcrisis. (27 augustus 2007)


Voorzitter Hans Andre de la Porte van vereniging het Eigen Huis (VEH) stelt vanmorgen in een gesprek met BNR Nieuwsradio dat het VEH verwacht dat de hypotheekrente de komende maand fors omhoog zal gaan. De la Porte verwacht dat de variabele rente zal stijgen tot 5,5 procent. 40 procent van de hypotheekbezitters bezitten zo'n variabele variant.

 

Zij zien nu  gewijzigde maandlasten tegemoet. Met name huiseigenaren die hun woning volledig gefinancierd hebben zullen last hebben het hogere tarief. Ook denkt de la Porte dat de stijging van huizenprijzen zal afvlakken of stagneren.

- naar boven -


 

Lage rente vaak niet de doorslaggevende factor

Goede service beter dan lage prijs bij hypotheek. (27 augustus 2007)


In tegenstelling tot de verwachting die bij veel mensen leeft, is het niet de prijs maar de service die veel mensen doet overtuigen om een hypotheek bij een specifieke hypotheekverstrekker af te sluiten. De consument is vaak bereid om de ene of tweede tiende renteverschil die valt te behalen bij de ‘onbekende’ concurrent daarbij voor lief te nemen.

 

Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Intomart GfK. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat onafhankelijk adviseurs beter scoren op deze servicegerichtheid dan banken of hypotheekketens, zoals bijvoorbeeld De Hypotheker of Hypotheekvisie. De conclusies van dit onderzoek liggen in de lijn van eerdere waaruit bleek dat in minder dan 3% van de gevallen een hypotheekofferte werd aangevraagd via internet. Het daadwerkelijke aantal personen dat zonder tussenkomst van een adviseur een hypotheek afsluit ligt zelfs maar tussen de 1 á 2%.

 

Advies versus rente.

De service van een hypotheekverstrekker omvat verschillende punten. Onder andere betreft het een duidelijke uitleg van het hypotheekproduct en eventuele aanverwante producten. Het simpelweg blindstaren op een specifieke lage rente is in veel gevallen zinloos. De gepresenteerde lage rente is vaak gebaseerd op NHG (Nationale Hypotheek Garantie). In 2006 maakten zo’n 85.000 huishoudens gebruik van deze NHG-rente terwijl er in 2006 210.000 zijn woningen verkocht. Het merendeel van de aanvragers komt dus niet in aanmerking voor de aantrekkelijk gepresenteerde rente. Voor de uiteindelijk te nemen rente is het tevens van belang voor welke periode de rente vastgezet moet worden, of er al dan niet wordt gekozen voor aflossing en zo ja, of dit verloopt via sparen of beleggen. En moet er wél of niet gekozen worden voor het afdekken van overlijdensrisico of arbeidsongeschiktheid en zo ja, in welke mate. Dit zijn onderwerpen waarbij servicegerichtheid een grote rol speelt. Een goed advies kan in dat geval zeker zoveel waard zijn als een tiende rentekorting.

 

Onafhankelijk veelal beter.

Het feit dat onafhankelijk adviseurs in het onderzoek als meest klantgericht worden beoordeeld heeft ongetwijfeld te maken met de onpartijdige positie die zij hebben. De onafhankelijk adviseur is in staat bij vele hypotheekverstrekkers een offerte op te vragen en zowel rentetarief als voorwaarden kritisch te beoordelen. Hiermee maakt de adviseur verschillen omtrent vervroegde aflossing, verhuizing of het oversluiten van een hypotheek inzichtelijk. Sommige hypotheekketens en zeker banken zijn veelal gebonden aan de eigen productlijn met slechts een geringe variatie aan bijvoorbeeld aanverwante verzekeringen. Bij een onafhankelijk adviseur is deze keus aanzienlijk ruimer.

- naar boven -


Starters steeds slechter af op woningmarkt. (2 augustus 2007)


De situatie van starters op de woningmarkt is verder verslechterd. Dit blijkt uit de nieuwste Rabobank-betaalbaarheidindex  van woningen. Deze daalt en zal naar verwachting in 2008 uitkomen op 81. Dit is de laagste stand in 37 jaar.
De daling wordt vooral veroorzaakt door de verder stijgende huizenprijzen en het oplopen van zowel de korte als de lange rente, waardoor de financieringslasten steeds meer toenemen.


De Rabobank verwacht dat de huizenprijzen verder zullen stijgen, in 2007 met 4% en in 2008 met 3%. Het gunstig economisch tij in combinatie met de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt bieden ruimte aan loonstijgingen. Het positieve consumentenvertrouwen ondersteunt de verwachte stijging van de huizenprijzen.


Deze verwachting wordt verder gevoed door het aanhoudende tekort aan woningen. Dit is vooral een probleem in regio's met relatief hoge huizenprijzen. Het is volgens de bank dan ook van groot belang zo snel mogelijk woningen te bouwen die wat type en plaats betreft aansluiten bij de vraag van woonconsumenten.


De Rabobank vindt het een slecht teken dat de kosten van nieuwbouwwoningen flink zijn toegenomen en de investeringsbereidheid bij ontwikkelaars afneemt. Er zijn in de eerste vijf maanden van 2007 zelfs minder woningen gebouwd dan in dezelfde periode in 2005 en 2006, terwijl het aantal nieuwe woningen toen ook al tegenviel. Bovendien daalt ook het aantal verstrekte vergunningen voor koopwoningen aanzienlijk.


De huidige tekorten op de Nederlandse woningmarkt zullen volgens de bank dan ook niet op korte termijn verdwijnen, ook omdat vacatures in de Nederlandse bouwbranche lastig te vervullen zijn. Door de vergrijzing zal dit probleem de komende tijd alleen maar toenemen.

- naar boven -


Bankieren op internet net zo populair als Google. (2 augustus 2007)


Internet is sterk geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten; veel mensen kunnen absoluut niet meer zonder. 'Informatie zoeken' (91 procent), 'internetbankieren' (89 procent) en 'het lezen van nieuws' (80 procent) vormen de topdrie van activiteiten die Nederlanders op internet uitvoeren. Dit blijkt uit een onderzoek 'Online of Offline? Naar de digitalisering van de Nederlandse samenleving', uitgevoerd door de Postbank, waarover Marketing Online bericht.


Meer dan 66 procent van de Nederlanders vindt dat het regelen van bankzaken en het zoeken naar informatie (57 procent) door de komst van internet verbeterd is. Internetbankieren heeft het inmiddels gewonnen van de overschrijvingsformulieren en de acceptgiro's. 91 procent van de ondervraagden doet zijn bankzaken online. Internetbankieren is vooral populair omdat het altijd een actueel overzicht geeft (86 procent), het sneller gaat (79 procent), een goed overzicht wordt geboden op de eigen bankzaken (69 procent) en omdat online bankieren overal en altijd te gebruiken is (67 procent).


Internet wordt, zo blijkt uit het onderzoek, door veel Nederlanders gebruikt voor het vinden van informatie en nieuws en voor het regelen van financiële zaken. Zo raadpleegt 52 procent van de ondervraagden liever nieuwssites op internet dan dat ze de krant lezen (48 procent). Nieuwssites zijn actueel, gratis en doorgaans prettig leesbaar. De krant scoort nog steeds goed, omdat ondervraagden het lezen van de krant een vorm van ontspanning vinden (57 procent) en het onderdeel is van het dagelijkse ochtend- of avondritueel (56 procent).

- naar boven -


Steun voor starters woningmarkt. (31 juli 2007)


Woningcorporaties mogen voortaan huurders en starters die een woning van een corporatie kopen, steunen door een deel van de rentelasten voor hun rekening te nemen. Daarmee kunnen zij starters op de woningmarkt een duwtje in de rug geven. Dat meldt het ministerie van VROM.


Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie heeft de regels aangepast die dergelijke steun verboden. Woningcorporaties mogen nu de rentelasten betalen van dat deel van de hypothecaire lening dat de koper (tijdelijk) niet kan financieren. Dat deel van de lening mag maximaal 20% van de verwervingskosten zijn. Zodra de koper zelf in staat is om de volledige financieringslasten te betalen, eindigt de ondersteuning.


Een voorwaarde is dat de hypothecaire lening door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) geborgd wordt. De kosten voor de aankoop van de woning (koopprijs plus kosten koper) mogen maximaal 265.000 euro bedragen.


Woningcorporaties ondersteunen starters op de koopwoningenmarkt al door het geven van korting op de koopprijs, al dan niet in combinatie met verkoop onder voorwaarden. Met deze extra mogelijkheid zullen nog meer starters ondersteuning krijgen bij de aankoop van hun woning.

- naar boven -


Aanscherpen NHG tegen Hypotheekfraude. (18 juli 2007)


De regels van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden aangescherpt. Woningtaxateurs moeten vanaf volgend jaar lid zijn van een brancheorganisatie, en mogen niet meer buiten hun werkgebied aan de slag. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen wil zo de taxatiefraude en de vaak daaraan gekoppelde hypotheekfraude aanpakken.

Deze maatregelen vloeien voor uit het feit dat er meer dan 670 verdachte transacties boven water zijn gekomen bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Karel Schiffer, directeur van WEWoningen licht toe dat een taxatierapport verdacht wordt bevonden als op het moment van gedwongen verkoop de waarde van het onderpand in de afgelopen jaren niet is gestegen. Het betreffen volgens hem veelal taxaties van woningen in de achterstandsgebieden van Rotterdam en Den Haag.

Schiffer heeft makelaarsorganisaties NVM, VBO, LMV en RVT verzocht deze honderden dossiers te laten onderzoeken. Betrokken makelaars/taxateurs riskeren royement bij een gebleken betrokkenheid aan deze fraude.

De NHG premie werd eerder dit jaar al noodgedwongen verhoogd vanwege deze hypotheekfraude. Dit omdat de schade als gevolg van gedwongen verkopen inmiddels is opgelopen tot tegen de 2,5 miljoen euro. De eenmalige NHG-premie ging hierdoor van 0,28 procent naar 0,40 procent van het hypotheekbedrag bij een NHG maximum van 265.000 euro. Volgens de WEW zal de premie voor komend jaar niet hoeven worden verhoogd. Als gevolg van het strenge beleid gaat de groei van het aantal gedwongen verkopen niet meer zo hard om hoog vergeleken met de afgelopen periode.

- naar boven -


Nederland is tevreden met eigen huis. (17 juli 2007)


Met een gemiddeld rapportcijfer van 7.9 mag er worden gesteld dat Nederlandse bezitters van een koopwoning over het algemeen zeer tevreden met hun huis. Dit bleek uit een recent onderzoek van de Postbank.

Op nummer één op de lijst van punten waar mensen tevreden over zijn, staat de hoeveelheid woonruimte die ze hebben. Dit wordt op de voet gevolgd door de indeling van de woning. Van de ondervraagde alleenstaanden hecht meer dan een kwart de meeste waarde aan de inrichting van hun woning. Het minst blij worden huizeneigenaren van hun badkamer, nauw gevolgd door de keuken. Ruim een derde van de deelnemers aan dit onderzoek geven dan ook aan hier binnen nu en twee jaar iets aan te willen of gaan veranderen.

Het vertrouwen in de woningmarkt is in het tweede kwartaal gedaald. Van de ondervraagden rekent 81% op een stijging van de hypotheekrente, tegenover 75% drie maanden ervoor. Van de huizeneigenaren die binnen twee jaar willen verhuizen, gaat 69 procent op zoek naar een huis onder de 300.000 euro. In het vorige kwartaal was dat nog 51 procent.

- naar boven -

Mannen sluiten gemakzuchtig hypotheek af. (17 juli 2007)


Mannen zijn makkelijker dan vrouwen bij het inwinnen van informatie over hypotheken. Zij verdiepen zich meer online in het aanbod dan vrouwen. Zo vragen ze vaker een offerte aan via internet in plaats van via een hypotheekadviseur.

Dit blijkt uit onderzoek van SNS Bank onder 1.291 potentiële hypotheeksluiters. Van mannen wordt geconcludeerd dat ze hypotheken wat minder belangrijk vinden en dat ze meer doe-het-zelvers zijn. Zij willen het zelft uitzoeken en kiezen de beste aanbieding. Vrouwen richten zich daarentegen meer op de deskundigheid van de adviseur: zij zijn op zoek naar zekerheid en willen de hypotheek snappen en een goede keuze maken tussen de aanbieders.

- naar boven -

Gewaarschuwd voor tekort aan starterswoningen (17 juli 2007)


In de architecten en aannemerswereld wordt gewaarschuwd voor een snel oplopend tekort aan woningen voor starters de komende jaren. De doelstelling van het kabinet om 80 tot 100 duizend nieuwe woningen te realiseren, bestempelen ze dan ook als niet reëel. Dit is het resultaat van een door USP Marketing Consultancy en Bouwkennis uitgevoerd onderzoek.

Slechts twee procent van de architecten verwacht dat er de komende jaren meer starterswoningen zullen worden gebouwd. Aannemers gaan hierin nog verder: géén van de ondervraagde aannemers verwacht dat er meer woningen voor deze doelgroep worden gebouwd in de komende jaren. De politiek en de woningmarkt zijn echter van mening dat er aan dit woningtype het meest behoefte is.

Een starterswoningen, zoals omschreven in het onderzoek, is een woning met maximaal twee slaapkamers en is niet duurder dan 180.000 euro. Architecten en aannemers verwachten wel dat er duurdere appartementen, meergezinswoningen en woonzorgcomplexen zullen worden gebouwd. Een groot deel van de regering erkent dat het kabinet meer moet doen om starters op de huizenmarkt tegemoet te komen maar concrete maatregelen blijven uit.

- naar boven -


Hypotheekschuld ruim 535 miljard (2 juli 2007)


Nederlandse huishoudens hadden eind maart 2007 voor ruim 535 miljard euro aan hypothecaire leningen opgenomen. Dat is 100 miljard euro meer dan 2 jaar geleden.

 

De hypotheekschuld stijgt al enkele jaren: van €327 miljard in 2001, via €484 miljard eind 2004 tot €535 miljard begin dit jaar. Banken hebben ruim 385 miljard euro aan woninghypotheken uitstaan, de meeste met een looptijd langer dan 5 jaar. Het aandeel van de banken in de markt van hypothecaire leningen schommelt rond 72 procent.

- naar boven -

Aantal Amerikaanse hypotheekverstrekkers loopt terug

Sinds eind 2006 zijn er 82 hypotheekvertrekkers van de Amerikaanse markt verdwenen. Uit de top 10 van grootste hypotheekverstrekkers in Amerika bestaan er sinds eind 2006 vier niet meer. Enerzijds vanwege overnames, anderzijds door faillissement.

 

De verschillen tussen de Amerikaanse en de Nederlandse markt

• (Hypotheek)leningen zijn onder te verdelen in prime en sub prime leningen. Het verschil is het meest eenvoudig weer te geven als risicovolle leningen (sub prime) en reguliere, niet-risicovolle verstrekkingen (prime).
• De totaal uitstaande hypotheekschuld bedraagt in Amerika ongeveer € 1.850 miljard.
De Nederlandse marktomvang bedraagt ongeveer € 123 miljard (dus 1/15e van de Amerikaanse).
• In Amerika wordt (slechts) 36% als niet-risicovol omschreven (prime), dus 64% van
alle hypotheken is een risicovolle lening.

• In Nederland ligt het percentage risicovolle hypotheken op slechts 3% (en dus kan
97% van alle hypotheken als regulier worden omschreven).
• In Amerika kiest men in 47% van de gevallen voor een vaste hypotheekrente (vooral de sub prime markt kiest voor een periode korter dan 3 jaar), in Nederland ligt dat percentage op 81%.

 

Oorzaak – Gevolg
Eenvoudigweg komt het (in Amerika) hier op neer: door de snel gestegen (korte) rente, stijgen de woonlasten. Zodra deze te hoog worden, raken gezinnen in betalingsachterstand (15% van de sub prime leningen heeft inmiddels een achterstand opgelopen), wat resulteert in gedwongen verkoop van de woning. Het woningaanbod stijgt, de huizenprijzen dalen: de consumptieve bestedingen (dé drijfveer van de Amerikaanse economie) komen fors onder druk te staan. Met andere woorden: de enorme sub prime hypotheekmarkt is door de gestegen rente zeer kwetsbaar. Het logische gevolg hiervan voor de hypotheekbedrijven - die zich hoofdzakelijk op de sub prime markt begeven - laat zich raden….


En de Nederlandse markt?
Vanwege de calvinistische (risicomijdende) inslag van de Nederlander (lees: kiezen voor een langere rentevast periode), een stabiele inkomensontwikkeling, de aanwezigheid van een sterk sociaal vangnet en de goede alternatieven voor koopwoningen, is de Nederlandse hypotheekmarkt als ‘zeer stabiel en gezond’ te typeren.

Conclusie: Amerikaanse toestanden op de Nederlandse hypotheekmarkt zijn hoogst onwaarschijnlijk!

- naar boven -