Hypotheekadvies voor de Achterhoek - Hypotheek Advies Centrum Winterswijk - Varsseveld

WINTERSWIJK


Stationsstraat 1
7101 GH Winterswijk

VARSSEVELD


Postbus 3
7100 AA Winterswijk
Telefoon : 0543 - 53 36 04
GSM : 0610 900 738
     
     
E-mail :
Internet : www.eddywenneker.nl
   
meer over RegioBankEen huis kopen en wonen in de grensstreek in Duitsland

Energielabel nodig?

Meer informatie over het energielabel vindt u hier

Voordelen van het WOZ-krediet.

Als huiseigenaar heeft u begin dit jaar bericht gekregen over de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. In de meeste gevallen heeft dit een forse verhoging tot gevolg gehad. Maar u kunt deze gestegen WOZ-waarde ook in uw voordeel gebruiken. lees verder .

Hypotheeknieuws.

Nieuwsartikelen Archief 2006 (klik op een titel naar keuze)


Kabinet: geen ingrepen aftrek hypotheekrente
Hypotheek duurder voor eigen klanten
Consument meest tevreden over zelfstandige hypotheekadviseur
Huizenprijzen blijven verder stijgen.
Meerderheid wil aftrek hypotheekrente houden
Aantal te koop staande woningen naar recordhoogte

 

Terug naar actueel Hypotheeknieuws

Terug naar overzicht archief pagina's


Kabinet: geen ingrepen aftrek hypotheekrente

Grote veranderingen aan de hypotheekrenteaftrek bieden geen oplossing voor problemen op de woningmarkt. Dit stelt minister Dekker in haar visie op de woningmarkt, die 16 juni door de ministerraad werd aangenomen. Bouwend Nederland ondersteunt deze visie van het kabinet.
Volgens de vereniging van bouw- en infrabedrijven constateert de minister terecht dat de woningmarkt vooral bestaat op grond van vertrouwen en dat veranderingen in de aftrek van de hypotheekrente grote gevolgen kan hebben.
'Ruimte geven, bescherming bieden: een visie op de woningmarkt', vormt de basis voor een te voeren discussie over de woningmarkt met alle betrokkenen. In zijn algemeenheid is Bouwend Nederland verheugd met de inhoud van de nota. De woningmarkt heeft al jaren te maken met gebrekkige doorstroming, onder andere door de sterke scheiding tussen de huur- en koopmarkt.
Bouwend Nederland pleit al jaren voor een integraal overheidsbeleid. Het werd dan ook hoog tijd dat de overheid met een samenhangende visie zou komen. Alle facetten die van invloed zijn op de werking van de woningmarkt worden onder de loep genomen en er wordt een koers uitgezet voor het beleid dat de komende decennia moet worden gevoerd. De visie moet een basis vormen voor een te voeren discussie over de woningmarkt met alle betrokkenen. Bouwend Nederland is graag bereid hieraan een bijdrage te leveren. (16 juni 2006)

- naar boven -

Hypotheek duurder voor eigen klanten

Huizenbezitters die hun hypotheekrente langer vastzetten bij hun huidige bank, betalen soms tienduizenden euro's meer dan nieuwe klanten. Banken rekenen voor bestaande klanten een zogeheten "continuatietarief" als zij hun hypotheek bij een renteverlenging oversluiten naar een langere rentevaste periode. Het “verlengers” tarief is enkele tienden van procenten over de totale hypotheeksom en moet bovenop de “normale” hypotheekrente worden betaald.
Zo betalen bestaande klanten van de Postbank die een hypotheek met een rentevaste periode van één jaar willen oversluiten naar een hypotheek met een rentevaste periode van twintig jaar 0,7 procent meer dan nieuwe klanten die dezelfde hypotheek afsluiten. Bij een standaard hypotheek van 250.000 euro is de bestaande Postbankklant volgens Independer daardoor in de resterende looptijd zo'n 35.000 euro duurder uit (250.000 euro x 0,7 procent x 20 jaar) dan hypotheeknemers die voor het eerst met de Postbank in zee gaan.
Independer concludeert zelf uit het onderzoek dat geldverstrekkers optimaal gebruik maken van 'onwetendheid' bij huizenbezitters. Niet alleen bij de Postbank betalen bestaande klanten veel voor het vastzetten van de hypotheek. Ook Nationale Nederlanden (0,5 procent) en SNS Bank (0,3 procent) brengen hun klanten duizenden euro's in rekening als zij hun hypotheek voor een langere periode vastzetten. "Nagenoeg alle banken hanteren wel een tarief van 0,1 of 0,2 procent", aldus Independer.
Het is daarom voor huizenbezitters de moeite waard de verschillende geldverstrekkers goed met elkaar te vergelijken. Wij als onafhankelijk hypotheekadviseur hebben de actuele informatie beschikbaar en kunnen u helpen veel geld te besparen. Neem contact met ons op. (Independer - 29 mei 2006)

- naar boven -

Consument meest tevreden over zelfstandige hypotheekadviseur

Consumenten die een hypotheek willen afsluiten, zijn in het algemeen tevreden over het advies dat zij krijgen via een tussenpersoon, makelaar of hypotheekketen. Over de hypotheekadviseur bij de bank zijn ze vaak iets minder tevreden. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van Independer onder sitebezoekers die al een offerte hadden ontvangen.

Independer vraagt consumenten al jaren naar hun mening over aanbieders van financiële producten. De resultaten van deze onderzoeken zijn te zien in de productvergelijking en worden gepubliceerd in ondermeer de Independer Nieuwsbrief. Sinds september 2005 vraagt Independer zijn bezoekers ook naar hun tevredenheid over hypotheekadviseurs. Sitebezoekers die een vergelijking voor hypotheken maken of gebruik maken van de mogelijkheid van een Second Opinion krijgen de volgende vragen voorgelegd:

Lees het complete persbericht op klanttevredenheidsonderzoek hypotheekverstrekkingen
(Independer - 16 februari 2006 / Hiervoor heeft uw Acrobat Reader nodig. Dit gratis programma kunt u onder aan de pagina downloaden)

- naar boven -

 

De NHG richtlijnen zullen per 1 januari 2006 wijzigen

Lage inkomens zijn slechter af met de nieuwe NHG-norm - Veel huizenkopers kunnen volgens de nieuwe normen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) volgend jaar minder lenen, aldus het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Dat komt door een aanscherping van de financieringslasttabellen, die aangeven welk percentage van het inkomen aan de hypotheek mag worden besteed. Oorzaak is ondermeer het nieuwe zorgstelsel. WEW-directeur Karel Schiffer: "Volgend jaar kunnen alleen huishoudens met een inkomen tussen circa € 31.000 en circa € 40.500 meer lenen dan in 2005."

Voor (aspirant) huizenbezitters die niet in deze inkomenscategorie vallen is het dus verstandig om de offerte voor 1 januari 2006 te laten opmaken zodat de richtlijnen van 2005 toegepast kunnen worden.
Verder wordt de kostengrens per 1 januari 2006 verhoogd van € 240.000,- tot € 250.000,-. Dit geldt uitsluitend voor nieuwe offertes die 2006 worden uitgebracht volgens de condities van de normen NHG 2006. (25 oktober 2005)

- naar boven -

 

Huizenprijzen blijven verder stijgen. (19 oktober 2005)

De huizenprijzen in Nederland zullen de komende vijf jaar verder oplopen, zo blijkt uit onderzoek van NYFER dat in opdracht van DBV Verzekeringen is uitgevoerd. Volgens het meest waarschijnlijke scenario − een geleidelijke rentestijging en een trendmatige inkomensgroei van 1% per jaar − zullen de huizenprijzen tot 2010 met ruim 15% stijgen tot € 263.000 gemiddeld.

Wanneer het inkomen de komende jaren sterker toeneemt terwijl de rente op het huidige lage niveau blijft, gaan de huizenprijzen nog harder omhoog. Bij een sterke rentestijging (´renteschok´) en stagnerend inkomen zullen de huizenprijzen echter dalen. Uit het onderzoek van NYFER blijkt tevens dat een stijgende rente ruim 300.000 Nederlandse huishoudens in problemen kan brengen bij het betalen van hun hypothecaire lasten. Daarbij gaat het voornamelijk om huishoudens met een laag inkomen, weinig vermogen, een hoge schuld/waardeverhouding en/of een hypotheek met een korte rentevaste termijn. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek heeft zeer negatieve gevolgen voor de huizenprijzen.

Na de sterke prijsstijgingen in de tweede helft van de jaren negentig heeft de huizenmarkt een zachte landing gemaakt in plaats van de gevreesde crash. In de periode 2002-2004 zijn de huizenprijzen jaarlijks toegenomen met gemiddeld ongeveer 3%. In 2005 trekken de prijzen echter al weer aan. In de door NYFER ontwikkelde scenario´s voor de periode 2006-2010 vormen het reëel besteedbaar huishoudinkomen en de reële rente de belangrijkste factoren voor de huizenprijzen. In het meest waarschijnlijk scenario − een langzaam oplopende rente en een trendmatige stijging van het huishoudinkomen met 1% − stijgen de nominale huizenprijzen geleidelijk tot € 263.000 in 2010. Bij een jaarlijkse toename van het inkomen met 2% en het huidige lage niveau van de kapitaalmarktrente (3%), loopt de gemiddelde verkoopprijs van een woning met meer dan 25% op tot € 287.000 in 2010. Als ook de huren extra worden verhoogd en het aanbod van nieuwbouwwoningen beperkt blijft, kan zelfs een nieuwe prijsexplosie ontstaan. Als het huishoudinkomen stagneert en de kapitaalmarktrente sterk stijgt (van de huidige 3% naar 6% in 2010), zullen de huizenprijzen de komende vijf jaar met bijna 5% dalen.

De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor een hypotheek met een variabele rente of een korte rentevaste periode. In 2005 sloot 30% een hypotheek af met een rentevaste periode van twee jaar of minder; een jaar eerder was dat nog 15%. Zij kiezen voor lagere rentelasten nu in ruil voor het risico van stijgende rentelasten in de toekomst. Deze hypotheeknemers kunnen bij een stijging van de lange rente − die momenteel op een historisch laag niveau staat − in financiële problemen raken. Vooral de mensen met een laag inkomen, weinig vermogen en een hoge schuld/waardeverhouding van de woning lopen een groot risico bij een stijgende rente. Het gaat hier om ruim 300.000 huishoudens.

Afschaffing of beperking van de hypotheekrenteaftrek, waarover in Den Haag volop wordt gediscussieerd, heeft grote gevolgen voor de huizenprijzen. Bij een volledige afschaffing zullen de huizenprijzen de komende vijf jaar met ruim 30% in totaal dalen. Zo´n daling van de huizenprijzen heeft negatieve gevolgen voor het consumentenvertrouwen en de consumptieve bestedingen in Nederland. Door de stijging van de netto woonlasten voor huizenbezitters kunnen nog meer huishoudens met betalingsproblemen te maken krijgen. Hoewel een rigoureuze afschaffing van de hypotheekrenteaftrek niet erg waarschijnlijk is, hebben ook minder drastische scenario's voor beperking van de fiscale regeling aanzienlijke negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie op korte termijn. Het is van groot belang dat eventuele wijzigingen in het fiscale regime rond de eigen woning ruim van tevoren worden aangekondigd en zeer geleidelijk worden doorgevoerd, aldus NYFER.

- naar boven -

Meerderheid wil aftrek hypotheekrente houden


DEN HAAG (ANP) - Bijna driekwart van de Nederlandse bevolking (72 procent) is vóór handhaving van de aftrek van hypotheekrente, zo blijkt uit een steekproef van het onderzoeksbureau Trendbox. Slechts 13 procent is zonder voorbehoud voor afschaffen en 15 procent heeft geen oordeel. Van de hypotheekbezitters pleit 88 procent voor het behoud van de hypotheekaftrek, terwijl van de niet-bezitters circa de helft vindt dat aan het huidige stelsel niet moet worden getornd. Als de aftrek van hypotheekrente toch sneuvelt, dan verwacht één op de zes hypotheekbezitters zijn koopwoning te moeten ruilen voor een huurwoning. Meer dan 40 procent vangt de financiële aderlating op door te bezuinigen op dagelijkse uitgaven, terwijl besparingen op luxe uitgaven door driekwart als onvermijdelijk wordt gezien. 14 procent verwacht dat de auto moet worden verkocht.
De aftrek van hypotheekrente is recent weer ter discussie gesteld door minister Dekker (Volkshuisvesting). De VVD-politica wil het stelsel in een volgende regeerperiode tegen het licht houden.

- naar boven -

 

Aantal te koop staande woningen naar recordhoogte

Het aantal te koop staande woningen in Nederland is in 2004 met 9 procent gestegen naar een nieuwe recordhoogte. Eind 2004 stonden in Nederland 129.000 woningen te koop.
De stijging wordt veroorzaakt doordat woningen van starters steeds moeilijker te betalen zijn. Ook omdat mensen hun woningen steeds vroeger te koop zetten neemt het aanbod toe. Dat stelt www.spacemakers.nl de website van ontwikkelaars van (gebouwd) Nederland.
De gemiddelde vraagprijs voor een woning is in 2004 slechts licht gestegen, met bijna 0,7 procent tot 309.000 euro. Deze stijging is minder dan de inflatie in 2004, die op ongeveer 1,4 procent zal uitkomen.